Loading Veranstaltungen
  • This Veranstaltung has passed.

Anti-Anti Dresden 2022

Playing & Singing Against Anti-Semitism in Dresden

Together with two of the most important representatives of Yiddish song art and klezmer, the Yiddish song interpreter and pedagogue Sasha Lurje and the violin virtuoso Craig Judelman, young people from the St. Benno and Evangelisches Kreuzgymnasium Dresden and the Austrian Gymnasium Prague will create an unforgettable concert evening. The first performance last year was sold out and celebrated!

“Singing and Playing Against Anti-Semitism” is a social and music education project. It consists of lessons (instrumental or chorale) for the students of the individual schools; a 3-day master class in Prague and two joint concerts.

Most of what young people learn about Jews in school revolves around the Shoah, Israel and the Orthodox religion. Outside the classroom — at home, among friends, or on social media — many are confronted with a large amount of anti-Semitic “fake news.” In addition, the young people very rarely come into contact with real Jewish people. In this project, they and their young, dynamic mentors get to know the cultural aspects of Judaism in a playful and entertaining way. All of this happens while learning new skills, seeing new places, and interacting with peers from other countries or with different religious backgrounds.

Admission is free for children up to and including 10 years of age.


Hraním a zpíváním proti antisemitismu v Drážďanech

Spolu se dvěma nejvýznamnějšími představiteli písňového umění jidiš a klezmeru, interpretem a učitelem jidiš písní Sašou Lurje a houslovým virtuosem Craigem Judelmanem, vytvoří mladí lidé z kláštera sv. Benna a Evangelického křížovnického gymnázia Drážďany a Rakouského gymnázia Praha nezapomenutelný koncertní večer. První představení v loňském roce bylo vyprodané a oslavované!

“Zpíváním a hraním proti antisemitismu” je sociálně-hudební vzdělávací projekt. Skládá se z výuky (instrumentální nebo sborové) pro žáky jednotlivých škol, třídenního mistrovského kurzu v Praze a dvou společných koncertů.

Většina informací, které se mladí lidé ve škole dozvídají o Židech, se točí kolem šoa, Izraele a ortodoxního náboženství. Mimo třídu – doma, mezi přáteli nebo na sociálních sítích – se mnozí setkávají s velkým množstvím antisemitských “fake news”. Kromě toho se mladí lidé jen velmi zřídka dostávají do kontaktu se skutečnými Židy. V rámci tohoto projektu se se svými mladými, dynamickými mentory zábavnou a hravou formou seznamují s kulturními aspekty judaismu. Při tom všem se učí novým dovednostem, poznávají nová místa a komunikují s vrstevníky z jiných zemí nebo náboženského prostředí.

Děti do 10 let (včetně) mají vstup zdarma.

Details

Date: 5. November 2022
Time: 12:00
Cost: 10 € – 12 €
Veranstaltung Categories:

Venue

Staatsschauspiel Dresden / Kleines Haus

Glacisstraße 28
Dresden, 01099 Deutschland

+ Google Map