Lade Veranstaltungen
  • Diese Veranstaltung hat bereits stattgefunden.

Anti-Anti Praha 2022

Hrajeme a zpíváme proti antisemitismu v Praze

Gefördert durch das Goethe-Institut Dresden und den Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds

Spolu se dvěma nejvýznamnějšími představiteli písňového umění jidiš a klezmeru, interpretem a učitelem jidiš písní Sašou Lurje a houslovým virtuosem Craigem Judelmanem, vytvoří mladí lidé z kláštera sv. Benna a Evangelického křížovnického gymnázia Drážďany a Rakouského gymnázia Praha nezapomenutelný koncertní večer. První představení v loňském roce bylo vyprodané a oslavované!

„Zpíváním a hraním proti antisemitismu“ je sociálně-hudební vzdělávací projekt. Skládá se z výuky (instrumentální nebo sborové) pro žáky jednotlivých škol, třídenního mistrovského kurzu v Praze a dvou společných koncertů.

Většina informací, které se mladí lidé ve škole dozvídají o Židech, se točí kolem šoa, Izraele a ortodoxního náboženství. Mimo třídu – doma, mezi přáteli nebo na sociálních sítích – se mnozí setkávají s velkým množstvím antisemitských „fake news“. Kromě toho se mladí lidé jen velmi zřídka dostávají do kontaktu se skutečnými Židy. V rámci tohoto projektu se se svými mladými, dynamickými mentory zábavnou a hravou formou seznamují s kulturními aspekty judaismu. Při tom všem se učí novým dovednostem, poznávají nová místa a komunikují s vrstevníky z jiných zemí nebo náboženského prostředí.

Děti do 10 let (včetně) mají vstup zdarma.


Spielen & Singen gegen Antisemitismus in Prag

Gemeinsam mit zwei der wichtigsten Vertretern jiddischer Liedkunst und Klezmer, der jiddischen Liedinterpretin und Pädagogin Sasha Lurje und dem Geigenvirtuosen Craig Judelman, werden Jugendliche des St. Benno- sowie des Evangelischen Kreuzgymnasiums Dresden und des Österreichischen Gymnasiums Prag einen unvergesslichen Konzertabend gestalten. Die erste Aufführung im vergangene Jahr war ausverkauft und gefeiert!

„Singen und Spielen gegen Antisemitismus“ ist ein sozial- und musikpädagogisches Projekt. Es besteht aus Lektionen (Instrumental oder Choral) für die Schüler:innen der einzelnen Schulen; einem 3-tägigen Meisterkurs in Prag und zwei gemeinsamen Konzerten.

Das meiste, was Jugendliche in der Schule über Juden lernen, dreht sich um die Shoah, Israel und die orthodoxe Religion. Außerhalb des Klassenzimmers – zu Hause, im Freundeskreis oder in den sozialen Medien – werden viele mit einer großen Menge antisemitischer „Fake News“ konfrontiert. Außerdem kommen die Jugendlichen nur sehr selten mit echten jüdischen Personen in Kontakt. Bei diesem Projekt lernen sie mit ihren jungen, dynamischen  Mentor:innen auf spielerische und unterhaltsame Weise die kulturellen Aspekte des Judentums kennen. All das geschieht, während sie neue Fähigkeiten erlernen, neue Orte sehen und mit Gleichaltrigen aus anderen Ländern oder mit anderem religiösen Hintergrund interagieren.

Für Kinder bis (einschließlich) 10 Jahre ist der Eintritt kostenfrei.

Gefördert durch das Goethe-Institut Dresden und den Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds

Details

Datum: 9. Oktober 2022
Beginn: 15:00 - 17:00
Eintritt: Kč200
Veranstaltungs- kategorie: ,
Veranstaltung Tags:

Venue

Základní umělecká škola Adolfa Voborského

Botevova 3114/14,
Praha 4 Modřany, Tschechische Republik

Google Karte anzeigen